Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.05 04:00 - НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД - МНОГОСТЕПЕННО ПРОГРАМИРАНЕ, ЕДНА ВЪЗМОЖНА ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЛОВЪТ НА ВЕЩИЦИ ИЛИ ЗА АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА
Автор: monbon245 Категория: Други   
Прочетен: 198 Коментари: 0 Гласове:
3 ...Съливан заявява, че е била използвана сексуално в т.нар. "Бета режим", но макар че и в този разряд са се извършвали убийства, последните най-вече се свързват в разряда "Делта", където те са съчетани с по-сериозни престъпления. А какво в същност представлява "Алфа", "Бета", "Делта" и "Тета" програмирането? "Алфа"-това е основата на всички останали програми - продължава Съливан. - Изглежда, че там, където се складира цялата информация в моята памет на мозъка, точно това използват програматорите, за да развият тяхната програма. Това е същото място, където пребивават различните мои алтер състояния. "Бета" - това е програмиране на моето сексуално състояние. Понякога те наричат другото състояние "Барби". Смята се, че е наименовано от Клаус Барби, подобно на куклите "Барби". Оцелелите Кати О"Брайан и Брайз Тейлър също са били подложени на "Бета" или т.нар. "сексуално робско програмиране". Подобно на актрисата Мерелин Монро, те са били наречени "президентски модели", "майнд контролирани робини", подготвяни да бъдат използвани от високопоставени политици." Според книгата на Шпрингмайер през 1981 г. Новият световен ред започна тиражирането на филми за своите новатори - програматори. Кати О"Брайан, обект на "монархически майнд контрол", е била използвана за филма "Как да се раздели личността и как да се създаде сексуален роб". Няколко фотографи от порно бизнеса са били използвани, за да помогнат на НАСА да създаде тези учебни филми. Съливан си припомня: "Бях използвана като дете и като възрастен за тези алтер състояния. Аз имах повече от едно алтер състояния, на които не можех да устоя. Не бях способна да се гневя, просто се превръщах в абсолютна сексуална робиня и вършех всичко онова, което ми заповядаха." "Делта програмирането" е изцяло военна програма за създаване на убийци, за която се открехва известна информация във филми като "Жената Никита", "Точка на незавръщане". Относно "Делта програмирането" Съливан заявява: "Това бе, когато ме приучваха да удрям, да убивам, а също така и да изпълнявам ролята на пазач, както и да освобождавам заложници. Имах не малко количество от алтер състояния, на всяко от които бях приучена, имайки във всяко едно от тях свой специфичен стил на действие... всъщност в тренировката или обучението се поддържа разделение между различните състояния... Откъслеци от всяко едно събитие аз можех да си припомня по всяко едно време - ако въобще започнех да си припомням... И още повече, че всяко едно събитие беше свързано с определен тип ситуация. Така че, ако вие имате част, излизаща извън онова, което е лоялно за хората, и тази част е да бъдете пазач, вие не бихте искали тази ви част да бъде в същото време и убиец (следователно ролята на пазач не трябва да се преплита със съседната роля на убиец или терорист)... или ако вие не искате да сте част, която е програмирана да убива, съответно вие тогава сте запазили вашите емоции и притежавате чувство за съжаление. Така различните състояния взаимно не си пречат." Съливан описва и т.нар. "Тета програмиране", което очевидно е свързано с развитието и използването на свръхсетивни и свръхфизически качества. "Тета" -това е когато те използват - не обичам думата "психически", защото смятам, че това е неправилно използване на "мисловна енергия"... аз просто зная това състояние като магнетично енергийно - когато е трябвало да се извършват различни експерименти, включително и осъществя- ване на връзка с други хора по телепатичен път, нещо като да ловиш образи от далеч. Това е, когато виждах какво прави даден човек в другата стая, въпреки стените, и това бе едновременно експеримент, както и едновременно програмиране на мен самата. Защото онова, което те правеха, бе нещо като капсулиране на отделни части от мен в различни алтер състояния. "Тета програмирането" включва също употребата на мисловна енергия, за да се убива някой от разстояние. Много пъти съм виждала жертви на "Тета програмирането". В неотдавнашно интервю Съливан също заяви: "Това е като да насочиш енергия навън. Не е трудно да си представите, че те ни обучаваха как да причиняваме различни неща на другите по мисловен път. Така например да излъчиш от себе си ярост, която трябва да удари някого. Всъщност аз не знаех какво се получаваше в насрещното тяло, но знаех, че методът действа..." ЕДНА ВЪЗМОЖНА ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА Преди двадесет години медиите почти всекидневно говореха за опасността от Трета световна война, но след падането на Берлинската стена тази мода като че ли отмина. Все пак около няколкото локални конфликта от последните години, в които беше осъществена намеса под егидата на ООН - в Ирак, Югославия и др., тази тема отново завладя челните места в новините. Покрай този огромен шум, а може би тъкмо поради това, никой сигурно не се е запитал поне: "А може ли Третата световна война да е започнала?" И това е така, защото на основата на медий-ните внушения и опита от историята за повечето от нас войната означава BIG BANG, бум-тряс, стрелба, ръкопашен бой, кръв... Но нима това е единственият начин за започването и воденето на една съвременна война. Нима тя не може да протече тихо и неусетно? Нима не може да се умира и в такава обстановка, при това обхващащо огромни групи от хора? Ако допуснем един положителен отговор на формулираните по-горе въпроси, то какво бихме казали за това, че в средата на 70-те години според някои източ- ници, президентът Джеймс Картър подписва един документ, свързан с реализацията на един проект, предоставен му от Рокфелер, който носи наименованието "Глобален Доклад 2000". В разработката на доклада е взел активно участие Съветът за чуждестранни връзки, а негова главна цел е да се намали американското население с 10% и набелязва мерките за осъществяването на този процес. Нещо повече, в световен план проектът е още по-радикален и тук процентът достига ужасните 45%. Основен инструмент за успешната реализация на проекта е имунизирането с ваксини, които се инжектират на децата. Ако тази ужасяваща вест, която по съвсем обясними причини няма никакви официални потвърждения, то Третата световна война или предстои, или вече е започнала. Това е война на безшумен и невидим контрол върху мисленето, включваща имплантиране на вируси, както и други смъртоносни болести сред населението, предавани с помощта на многообещаващи ваксини, несъдър- жащи онова, което в действителност носят като име. А не сте ли срещали поне една подобна версия, свързана с появата на вируса на СПИН!? Историята на появата на СПИН разказва, че първоначално вирусът е разпространен сред черното население и хомосексуалистите и че по всяка вероятност е причинен от ваксината срещу Хепатит Б, което е станало със съдействието на Световната здравна организация и именно оттам започна неговото разпространение. Ужасно е, ако управляващият елит действително крои планове за геноцид над милиони американци чрез зараза от полиоваксини, които засяват цяло едно поколение с вируса на рака. Така, както фактите говорят, нашата имунна система не за дълго ще издържи на създадените в лаборатории вируси, представляващи нещо като биологически бомби във времето, активиращи се една след друга. Пак според горепосочената вест, едно от нещата, по които работи администрацията на Белия дом, вероятно е изпълнението на директивите на Рокфелер за социализация на повече от една пета от икономиката, касаеща здравето на населението - нещо, което означава, че Рокфелеровата олигархия монополизира повече от 20% от здравната сфера на САЩ. От друга страна, множество от изследванията подават макар и твърде оскъдна информация, че превантивните здравни мерки или онова, което наричаме "грижи за здравето", са всъщност грижи за болест, поради което се твърди, че от люлката до гроба се осъществява контрол върху всеки един гражданин на Америка. И това е така, като се започне от масмедийния контрол и контрола върху съзнанието, за да се стигне до контрола чрез храните и лекарствата, и особено чрез синтетични храни, изградени на база химични добавки, които все по-често се срещат в потребителската мрежа. Ето защо, ако за друго нямаме потвърждение, то поне това стои на рекламните страници и по рафтовете в магазините. Как ще го оценим? Макар и доверчиви към хуманността на медицината, не е ли добре да внесем в съзнанието си и мъничко съмнение, мъничко скепсис?... ЛОВЪТ НА ВЕЩИЦИ ИЛИ ЗА АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА Обръщайки се пак към официалната история, в нея ще срещнем факта, че Рокфелер и Карнеги създават истински монопол в медицината, финансирайки 1640 медицински училища със средства, отпуснати за фармакология, неизбежно водещи до стимулиране на употребата на лекарства, отначало само на етическа основа, тъй като тези фамилии притежават или по индиректен път контролират почти всички компании за производство на лекарства. Джон Рокфелер също така финансира законодателството в това поле, за да може то да разруши естествено съществуващите модели от типа на билколечение, хомеопатия и др. форми на алтернативната медицина. По-късно същият този Рокфелер пуска пипалата на своя картел в изброените полета - нефт, химикали, лекарства, банково дело и комуникации, което в Европа осъществява посредством И. Г. Фарбен картел, издигнал и подкрепил властта на Хитлер. Нека припомним, че в действителност И. Г. Фарбен след войната се разделя на три водещи фирми: Байер, Хьохст и BASF, чрез които е продължил своето съществуване, а както стана известно неотдавна, Фарбен по същото време е продължил да работи в Западна Германия и след войната. Сега, след падането на Желязната завеса, редица представители-слуги на Елита продължават да подкрепят И. Г. Фарбен в Германия и което е особено любопитно, отново в съчетание със законодателни мерки на забрана на достъпа до алтернативната медицина. В Средновековието наистина е имало лов на вещици, главно жени, които са били преследвани и изгаряни на клада поради практикуването на алтернативни форми на лечение - с треви и древна мъдрост. Но за какво ли говори фактът, че и в наше време този лов все още съществува, само че под флага на преследване на хомеопатията, алтернативната медицина, традиционните форми на лечение и природолечителство? Без да отричаме мерките срещу шарлатанството, което има не малко прояви в тази област, забраните звучат в известен смисъл абсурдно, а в някои случаи и чудовищно. Та ние вече сме на прага на третото хилядолетие. Все пак нека напомним, че от тези методи на лечение могат и се появяват редица лекарствени форми и форми на лечение, а това някак противоречи на Рокфелер с апетитите му в лекарствената промишленост. А ако е вярно и за онзи доклад, няма ли алтернативната медицина да се превърне в една поне малка спирачка за планирана чудовищна "имунизация"? Всъщност дори и най-беглата справка сочи, че едни от най-печелившите компании в момента са именно във фармацевтиката. А не може ли печалбите да се увеличат и по следния начин – първо- начално се захранва населението с ваксини, които неутрализират работата на имунната система, а когато хората започнат да боледуват, тогава те търсят, разбира се, лекар, който пък им предписва лекарства, в които преобладава химията от същите тези печеливши лекарствени гиганти? Нещо като при Чарли Чаплин - стъкларят. Осъзнавайки всичко това, ние бихме могли да разберем защо естествената и алтернативната медицини са осмивани, поставени на заден план чрез за- конодателната система и даже понякога преследвани. Забавен факт се явява случаят, че когато старият Джон Рокфелер разбива активно природосъобразната медицина в Америка и помага за установяването на Хитлер чрез своите "Фарбен"-картели, той самият използва методите на хомеопатичната и натуропатичната медицина, ко- ито го поддържат да изглежда добре, жизнен дори прехвърлил своите 90 години и до края на живота си. И така, нека посочим още един факт, но с малко предисловие. Когато нивото на допустимата радиация бива надхвърлено, ние виждаме, че се създават реални предпоставки за масова епидемия от ракови заболявания. А нямаше ли някаква подобна мотивация и въобще какво представляваше и защо точно в този момент, в името на непосредствените мерки и грижи за здравето на децата, Бил Клинтън проведе кампания за ваксиниране на всяко едно дете срещу Хепатит Б? Автор: Георги ГеоргиевГласувай:
3
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: monbon245
Категория: Други
Прочетен: 397619
Постинги: 1200
Коментари: 24
Гласове: 586
Календар
«  Юли, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031