Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.01 04:00 - Денят на Страшният съд наближава!
Автор: monbon245 Категория: Други   
Прочетен: 74 Коментари: 0 Гласове:
1                    image   ГОТОВ ЛИ СИ?

От: Норм Размунзен

Източник: http://precious-testimonies.com/Exhorta ... Coming.htm

Всеки от нас има назначена среща с Бога. Всеки от нас ще трябва да отговаря пред Него за нещата, които е извършил през земния си живот. ТИ готов ли си за срещата СИ с Бога? ГОТОВ ли си да бъдеш съден от Създателят? ТВОЯТ Създател? Този, Който ти е дарил живот? Този, Който много би ИСКАЛ да прекараш вечността с Него?

Повечето хора не желаят да ВЯРВАТ, че настъпва такъв ден - Денят на Страшния Съд. Болшинството не искат да повярват, че ще им бъде търсена отговорност за това какво са казали и направили, и в какво са вярвали. Но е без значение колко души искат и избират да вярват, че този Ден няма да настъпи ... Те нямат абсолютно никаква увереност, че са прави. Те нямат абсолютно никакво ДОКАЗАТЕЛСТВО, че Денят на Страшния Съд никога няма да настъпи.

Святата Библия обаче ни дава да разберем съвсем ясно, че ЩЕ има Ден на съда. И въпреки това, повечето от хората избират да вярват, че на Святото Божие Слово не може да му се има доверие. Те вярват на лъжите на дявола относно Библията и Денят на Съда. Предпочитат да вярват на сатанинските лъжи, че няма ад. Святата Библия ни заявява най-ясно и открито, че адът е реалност. Святото Божие Слово ни казва, че всички сме се родили в грях и че освен ако не приемем Божият БЕЗПЛАТЕН ПОДАРЪК - прощението на греховете ни и не приемем Неговият БЕЗПЛАТЕН ПОДАРЪК на праведност, над нас ще бъде произнесена присъдата: „ВИНОВЕН!“, виновен за греховете си против Бога (и другите) и осъден, като наказание заради тях да прекара вечността в ада.

От ВСИЧКИ възможни причини, поради които хората мразят Святата Библия, тази е НАЙ-ГОЛЯМАТА. Те НЕ обичат да ги наричат грешници. И не обичат да чуват това, именно ЗАЩОТО са грешници, съгрешили против Бога и че Този Бог ще ги съди заради греховете им в Деня на Страшния Съд.

Може и да не повярвате на това, което ще прочете по-долу, но то е ИСТИНА. А и никой не може да докаже противното. Има само ДВЕ КАТЕГОРИИ хора на тази планета. ПЪРВАТА - тези, които ще прекарат вечността в Рая с Бога. ВТОРАТА - тези, които ще бъдат завинаги в ада, далече от Бога. Тези, които ще прекарат вечността с Бога са новородени Християни (станали са такива преди да умрат). Тези, които ще прекарат вечността извън присъствието на Бога - в ада - са тези, които са отказали да се новородят духовно преди да починат ... След физическата си смърт те няма да имат втори шанс, но ще трябва да прекарат вечността, бидейки наказвани за греховете си, извършени против Бога.           image

Ти МОЖЕ да бъдеш готов - СЕГА - приятелю, ако те е грижа къде ще прекараш вечността. Святата Библия ни казва съвсем недвусмислено, че Исус Христос дойде на земята с определната цел да понесе ТВОЕТО наказание, за ТВОИТЕ грехове против Бога, като умря с жестока смърт на Горготският кръст. ВЯРВАШ ли това? Ако не - можеш ли да ДОКАЖЕШ, че Исус Христос не е умрял за греховете ти? Не, не можеш. Никой не може. Хората могат за изберат, че не е, но не могат да го ДОКАЖАТ.

Те са като онези, които вярват, че няма да има Ден на Съда. Могат да вярват, че този ден никога няма да настъпи, но не могат да докажат, че Денят на Старшният Съд никога няма да дойде, нали? (Предполагам, че повечето възрастни допускат, че навярно ще има нещо такова като да дадеш сметка за делата си пред Бога след като умреш, но решават да се доверят на късмета си, че Бог ще претегли доброто и злото, което са сторили преживе ... ще пресметне това-онова ... и в крайна сметка всичко ще е окей. Това е много погрешен, човешки начин на мислене и няма нищо общо с думите на Новият Завет по въпроса! За мен, това е просто въпрос на: Защо да РИСКУВАМ едно толкова важно решение едва след като умра?!) Искам да напомня нещо и на тези, които се нуждаят от напомняне: Колебанието, нерешителността Е решение по отношение на това да поставим Исус Христос на първо място, над всичко останало в живота си.

Святата Библия ни казва, че от множествата на цялото човечество, много малък брой хора ще вземат решението да ПОВЯРВАТ, че Исус Христос заплати ПЪЛНОТО НАКАЗАНИЕ за техните грехове, като умря на кръста. Само неколцина ще ПОЛУЧАТ Божият дар на БЕЗПЛАТНО ОПРОЩЕНИЕ (милост) на греховете си и ще получат Божията правда.

И така, приятелю, какъв ще бъде ТВОЯТ избор? Ще повярваш ли, че Исус Христос НАИСТИНА понесе наказанието за всичките ти грехове или ще повярваш, че всичко е празни приказки, куп лъжи, всяване на паника и страх?

Денят на Страшният Съд наближава, скъпоценна душо. Всички ние ще застанем лице в лице с Бога. Никой от нас не знае кога сърцето му ще преставе да тупти и ще премине във вечността. Там ще се срещнем с Бога и присъдата ни ще бъде произнесена.

И ето кое ще удиви ПОВЕЧЕТО когато този момент настъпи. СЪДИЯТА ще бъде САМИЯТ Исус Христос! Същият Този Исус, Който умря за греховете им на кръста! Същият Този Христос, за КОГОТО най-малко ги е било грижа, докато са живели на земята. В този миг, Исус Христос ще се открие на всеки един от нас, като ОНЗИ, КОЙТО НАИСТИНА Е - Нашият Създател! Създателят на всичко, на цялата вселена, на цялото творение! Създателят на Рая и ада, с присъщата сила и власт дадени Му от Бог-Отец!

Надявам се, че си готов да застанеш пред Него, скъпи приятелю, и да Му отговориш когато те запита ЗАЩО си отхвърлил Неговият БЕЗПЛАТЕН ПОДАРЪК прощението на греховете си (милост) и праведност (святост). Уверявам те, че този въпрос ще ти бъде зададен. И отговорът, който дадеш, ще определи КЪДЕ ще прекараш вечността. Дали ще бъде на Небето където цари вечна радост, защото греховете ти са простени или в ада - където има вечни мъки, защото греховете ти не са простени. Нито пък някога ще бъдат простени, веднъж след като присъдата над теб е била произнесена в Деня на Съда.

Святата Библия - Божието Слово е напълно ясно по този въпрос. Само по време на земния си живот можеш да получиш Божият БЕЗПЛАТЕН ПОДАРЪК - прощението на греховете си (милостта), след което получаваш и другият БЕЗПЛАТЕН ПОДАРЪК на Бога - праведността (святостта). Ще е твърде късно когато склопиш очи.

„И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това "настава" съд.“(Евреи 9:27)    
    АБВ НА СПАСЕНИЕТО Каква е Добрата Новина или Благата Вест на Евангелието за Исуса Христа? Тя е, че Исус Христос  дойде на този свят (роди се от девица), беше разпънат на кръст, беше положен в гроб, възкръсна на третият ден и че един ден Той ще се върне отново. Това е Благата Вест!             И съвсем простичко, по детински, ще ви обесня „АБВ-то на спасението“. Единственото, което ти и аз трябва да направим е да признаем, че сме съгрешили против Бога и че имаме нужда от Спасител.             В Римл. 3:10 ни се казва: „Няма праведен ни един“               А в Римл. 3:23 четем: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“           Всички ние сме се родили грешници и поради тази причина, ние всички трябва да се новородим, т.е. да се родим отново духовно, за да влезем в Небесното Царство. „Заплата на греха е смърт “ (Римл 6:23). Заплатата е смъртно наказание! Но ... тук идва Благата Вест - „а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.“              Скръбта по Бога е тази, която ни води до истинско покаяние за греховете срещу праведния, справедлив Бог, след което настъпва промяната на сърцето ни. Ние обновяваме  ума си, а Бог променя сърцата ни и ни възстановява, съживява ни отвътре навън. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.“ Това беше А-то.            Следва Б: Да повярваш в сърцето си, че Исус Христос е Господ. Да повярваш в сърцето си, че Исус Христос  умря за твоите грехове, че беше погребан и че Бог Го възкреси от мъртвите.               В Римл. 10:9-10 четем: „и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите.“             И В: да призовеш името на Господа. Това означава да се довериш, да повярваш с цялото си сърце, че Исус Христос е Този, Който казва, че е. Всеки човек, от Адам, та чак до днес, който някога е живял по лицето на земята, ще преклони коляно и ще изповяда с устата си, че Исус Христос е Господ - Господ на Господарите и Цар на Царете.             Римл. 10:9-10 четем: „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.  Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.“               Преди да прочета този силен стих - Римл. 10:13 - бих искал да кажа следното: Може би днес има някой, който трябва да посвети отново живота си на Бога. Ти си се отклонил, отдалечил си се и Господ те призовава обратно при Себе Си. Не случайно четеш тези редове. Това е така, защото днес трябва да се върнеш при Него. Бог те обича и ти Му липсаш. Бог не ти е ядосан. Той не те осъжда и те чака с отворени обятия!                 Римл. 10:13: „Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".             А ако ти никога не си призовал името Господне, за да бъдеш спасен, какво чакаш? Не виждаш ли какво става по света? Защо си играеш с най-важното, съдбовно решение, което трябва да вземеш в живота си, за да имаш вечен живот? Днес е деня. Днес е спасителен ден.

              Библията ни предупреждава за краткостта на живота. „Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва“ (Яков 4:14). Библията не ни казва да се замислим дали да повярваме някой ден, а да повярваме днес! „Днес, ако чуете Неговия глас, Не закоравявайте сърцата си“. (Евреи 4:7). Никой от нас не знае колко време имаме останало в този живот или какви ще бъдат обстоятелствата на нашата смърт. Можем да умрем по внезапен, неочакван начин, който ще попречи на предсмъртното повярване. Единственият разумен избор е да се покаем и да повярваме в Исус Христос днес. „В благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благоприятно време! Ето сега е спасителен ден!“ (2 Коринтяни 6:2).

              А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име. (Йоан 1:12)

 
        Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.  (Лука 15:10)               Помнете и това: „Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието ... Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.“ (2 Петрово 3:3-4, 9)     Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: monbon245
Категория: Други
Прочетен: 1084507
Постинги: 2128
Коментари: 24
Гласове: 1452
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031