Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.06 19:01 - ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА - 1 част
Автор: monbon245 Категория: Други   
Прочетен: 62 Коментари: 0 Гласове:
0 Bulgarian Edition, 2012   За българското издание: ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА 70 въпроса Енчо Тодоров 2012, Мисия ФИЛАДЕЛФИЯ Графичен дизайн: Енчо Тодоров Девин 4800, ул. Явор 6   ДВЕ ХИЛЯДИ ГОДИНИ книгите Даниил и Откровение, които са книги за последните времена, се четат с различни чувства. Историите са уникални и всяващи страх и ужас в мнозина. За много хора книгите са предсказания за ужасни събития (Даниил 7-12), включително глобалното затопляне (Откр.16:8-9), ядрената катастрофа в Чернобил (Откр.8:10-11), войните в Близкия изток (Откр.9:14-16; 16:16).  В книгите ние срещаме описание на зверове, зад които стои дяволът и змей, който е самият Сатана. Борбата му е срещу църквата и Божия народ на Израел. Но Господ казва: Аз ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да я победят (Матей 16:18). Църквата очаква с нетърпение да навлезе напълно в своето призвание.  Посланието на Откровението е адресирано до седем църкви, които са съществували по времето на Йоан и след това, и които са били в различен духовен подем и падение. Било е предназначено за ободряване и насърчаване на църквите, обиколени от нарастваща враждебност, за да бъдат предпазени вярващите от съобразяване със света и компромис с греха и плътта.  Една от основните идеи, която можем да открием в Откровение, е, че Бог подготвя църквата Си, за да занесе най-великото послание за Божия Агнец, Който носи греха на света (Йоан 1:29). Ние сме свидетелите (Откр.11; Деян.1:8), които трябва да предупредят света за кончината му, ако не се покае. Също така нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, властите и духовните сили на нечестието в небесните места (Откр.12-15; Еф.6:12).  Основната идея в Даниил ще открием още във втората глава, където са дадени световните царства, но камъкът, отсечен не с ръце, ще ги разтроши и смаже, ще изпълни цялата земя и ще пребъдва довека. Изучаването на последните времена ни помага да бъдем победоносни християни в най-славното и трудно време на историята. Подготвя ни да бъдем съучастници на Исус в събитията на последните дни. Изучаването на последните времена ни събужда за ходатайство, така че чрез молитвите ни злото да се намали до минимум и да се увеличи доброто.  Разбирането на последните времена увеличава нашата увереност в Божия суверенитет, и че Той е в контрол на всичко (Йоил 2:13-14; Захарий 2:3; Матей 11:6; 24:4; Филипяни 1:10; Откровение 12:11).   1. Каква е хронологията на събитията при последните времена? 1. Отстъплението в църквата (2 Сол.2:3; Откр.13:7; Дан.7:21,25; 8:24; 11:35) 2. Явяването на Антихрист (2 Сол.2:3-12; Мат.24:15) 3. Мир и безопасност (Дан.8:25; 1 Сол. 5:3) 4. Голямата скръб, гонение и съживление на светиите (Мат.24:8-26; Откр.6:9-11; 12:11; 13:7; Дан.11:33; 12:1) 5. Възкресение на всички светии, първото възкресение (1 Сол.4:15-17; Откр.20:4-6) 6. Грабване на всички светии (Мат. 24:31; 1 Сол.4:15-17; Откр.7:9-17; 10:7; 11:15; 14:14-16)   7. Божият гняв - съд над света и църквата блудница, Армагедон (Мат.24:29; Откр.6:12-17; 14:17-20; 16:1-21; 19:1-3,17-21; Дан.9:27; 12:12) 8. Пришествието на Христос (Откр.19:1-16) 9. Милениумът, Христос царува заедно със светиите (Откр.19:6-7; 20:4-6) 10. Съдът пред големия бял престол (Откр.19:11) 11. Второто възкресение (Откр.20:5, 12-15) 12. Новото небе и новата земя - светиите (новият Йерусалим) царуват на земята (Откр.21:1-2)
2. Защо изучаваме книгата Откровение? Читателите на Библията се отнасят към тази книга различно - от раздразнение до любопитство. Едни смятат, че е “трудна за разбиране”, други се опитват да разгадаят тайните й. Наистина ли “Откровение” е толкова трудна за разбиране? Тогава защо Бог е записал още в началото на книгата следните думи: “Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо” (Откр. 1:3)?  Оказва се всъщност, че Откровението е една великолепна книга, в която откриваме осем основни картини, осем различни образа на Господ Исус и осем различни начина на представяне на Църквата. Картините са не само живи, но са и поучителни и винаги актуални. Образите са тези, които остават в съзнанието ни, за да ни насочват към основите на вярата ни, връщането на Младоженеца и Новият град Йерусалим, които очакваме с нетърпение. 
3. Каква е основната тема на книгата Откровение? Темата е свързана с три обекта: Бог, църквата и света. В първите четири картини ще открием Божието послание към църквата и света. Всяка картина включва седем църкви, седем печата, седем тръби и седем видения за войната. В последните четири картини ще открием Божият отговор към света (7 чаши) и църквата блудница (7 слова), и Божият отговор към светиите през хилядогодишното царство (7 видения) и вечността (7 откровения).    4. Какво е посланието на Откровение? Посланието на “Откровение” е един от най-мисионерските призиви към света. Бог подготвя църквата Си (1 картина) да занесе на света (2 картина) най-великата вест за “Божият Агнец, Който носи греха на света!” Поради това, че светът не се покайва, следват предупрежденията на тръбите (3 картина). Църквата е в духовна битка със силите на злото (4 картина). Преди да се излее Божият гняв към света (5 картина) и църквата блудница (6 картина), истинската църква е грабната. Следват наградите за светиите.  В Откровението ще намерим и темата за поклонение пред Бога, което е централно за всичко в живота ни.  Посланието на Откровението може да бъде представено и като завет между Младоженеца (Неговото господство над всичко) и невястата (нашето спасение и победа). На първо място в завета е представянето на царя (1 глава). На второ място са историческите събития, при които се установява завета (2-3 глава). На трето място са условията на завета (4-7 глава). На четвърто следват предупрежденията и обещанията (8-14 глава). И на последно място е встъпването в завета (15-22 глава).
5. Има ли ключове, които да ни помогнат за разбиране на Откровението? Има няколко такива ключа: 1. Посланието на Откровението е винаги актуално за всички времена. Много от образите и предсказаните събития са се изпълнили частично през историята на човечеството, но чакат за своето пълно изпълнение в края на времето.  2. При тълкуването на събитията трябва да търсим първо духовното значение и едва тогава материалното му изпълнение. 3. Има два различни периода: времето на Голямата скръб - Сатанинския гняв и времето на Божия гняв - съдът над света и Църквата блудница.  4. Изпълнението на печатите, тръбите и чашите не се извършва последователно, а паралелно. 5. Много от числата в Откровението са символични.  6. Числото седем е един от ключовете към Откровението.  7. Числото осем е също важно за разбирането на Откровението.   6. Какво е значението на числата 8 и 888, които срещаме в Откровението? Ние можем да разделим книгата “Откровение” на осем картини. Също така можем да открием осем различни образа на Господ Исус Христос, като всеки път Той ни въвежда във всяка една картина по специален начин. Интересното е, че Църквата също ни е открита по осем различни начина. Числото осем в Библията е много важно. То има специално значение. То означава възкресение или ново начало. Осем човека бяха спасени при потопа. Всяко момче трябваше да бъде обрязвано на осмия ден и това означаваше ново начало за него под Божия завет. Витлеем Юдейски, където се роди Христос, е споменат осем пъти в Новия Завет. Господ Исус възкръсна от гроба в осмия ден - неделята или първият от новата седмица. Църквата беше основана на осмия ден. Звярът (666), който имитира истинския Месия, е даден като осмия цар.  По този начин Господ Исус се е подписал в Откровението с числото 888, което е числената стойност на името Му на гръцки език. Имаме 8 картини, 8 пъти личността на Господ и 8 пъти църквата. В книгата на Питман: “Четвъртият звяр” е изследвано числото 8.  1. ИСУС: числова стойност 888 = 111 х 8 2. ХРИСТОС: числова стойност 1480 = 185 х 8 3. СПАСИТЕЛ: числова стойност 1408 = 176 х 8 4. ГОСПОД: числова стойност 800 = 100 х 8 5. МЕСИЯ: числова стойност 656 = 82 х 8 6. ЧОВЕШКИЯТ СИН: числова стойност 2960 = 370 х 8 7. ИСТИНАТА: числова стойност 64 = 8 х 8 В седмицата на Сътворението откриваме, че човекът е създаден на шестия ден, а на седмия ден (Милениумът, защото “за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години - като един ден”, 2 Петр. 3:8) Бог си почина. Осмият ден е вечността. При Страстната седмица силите на злото разпънаха Христос на шестия ден - петъка. Седмият ден беше почивка. На осмия ден Христос възкръсна.  В книгата Левит 25:8-10 откриваме нещо интересно. “Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, и като ти мине времето на седем седмици от години, т. е. четиридесет и девет години, тогава, на десетия ден от седмия месец да надуеш празничните рогове; в деня на умилостивението да накарате да се затръби по цялата ви земя. И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение по цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете в имота си и ще се върнете при семейството си.” При юбилея идваше освобождение от робство, възвръщане на земята, събиране на всяко семейство, възмездие за греха и злото. Първите седем картини в Откровението са свързани с историята на този свят. Във всяка картина са изброени по седем неща или това прави 7х7=49. Петдесетата година, Юбилеят, или осмата картина, е свързана с вечността или новото начало.    7. Кои са картините от “Откровение”? Първа картина: Подготовка на Църквата; седем послания (Откр.1-3) Втора картина: Състояние на света; седем печата (Откр.4-7) Трета картина: Предупреждения към света; седем тръби (Откр.8-11) Четвърта картина: Войната в света; седем видения (Откр.12-15) Пета картина: Съд над света; седем чаши (Откр.16) Шеста картина: Съд над блудницата; седем слова (Откр.17-18) Седма картина: Милениумът; седем видения (Откр.19-20) Осма картина: Вечността; седем откровения (Откр.21-22)
8. Как Господ Исус Христос е представен в книгата Откровение? 1. Човешкият Син (Откр.1:13-18) 2. Закланият Агнец (Откр.5:6-8) 3. Другият Ангел (Откр.8:3-5) 4. Силният Ангел (Откр.10:1-7) 5. Мъжкото дете (Откр.12:4-5) 6. Седящият на облак (Откр.14:14) 7. Яздещият на бял кон (Откр.19:11-16) 8. Седящият на белия престол (Откр. 20:11-15; 21:3-8)   9. Как Исус ни въвежда във всяка картина? В първата картина Човешкия Син (Откр.1:13-18) е Генерала, който инспектира своите армии. Той изпраща своите седем послания и предупреждава повечето от тях да се покаят и да приведат себе си в ред и готовност.  Във втората картина Закланият Агнец (Откр.5:6-8) изпраща посланието си към народите, че Той е Божият Агнец, който носи греха на целия свят (Йоан 1:29). Отварят се първите четири печата, които ни разкриват състоянието на света, петият печат - отношението на света към църквата и шестият печат - Божият отговор чрез гнева Му. Седмият печат е поглед към вечността и Божият отговор за светиите. В третата картина Другият Ангел (Откр. 8:3-5) чува молитвите на закланите за Божието слово при петия печат, застава пред жертвеника, участва в молитвите им и отговаря, като взема от огъня на жертвеника и го хвърля на земята. Започват предупрежденията на тръбите към този свят.  Преди четвъртата картина виждаме Силния Ангел (Откр.10:1-7), Който води войната със злите сили заедно с ангелите Си и църквата. Следват седем видения за войната, която се води със силите на ада. Тук ще видим сблъсъка между обществената и религиозна система от една страна и Божието общество и ангели от друга.  Преди петата и шестата картина, когато се изпълнява съдът над света и църквата блудница, може да видим Мъжкото дете (Откр.12:4-5), Което ще управлява народите с желязна тояга и Седящият на облак (Откр.14:14-20), Който държи сърп в ръката си. Следват седемте чаши на Божия гняв и седемте слова за църквата блудница.  В седмата картина Яздещият на бял кон в Откр.19:11-16 ни въвежда в Милениума, като предводител на небесното войнство. Следват седем видения за хилядогодишното царство.  Преди осмата картина виждаме Седящия на белия престол (Откр.20:11-15 и 21:3-8). Следват седем откровения за вечността. 
10. Каква е историята на църквата? 1. Подготовка на църквата - седем златни светилника (Откр.1:12,20) 2. Славната църква - двадесет и четири старци (Откр.4:4) 3. Страдащата църква - душите под олтара (Откр.6:9-11) 4. Подпечатаната църква - 144 000 (Откр.7:4-8) 5. Църквата като неизброимо множество (Откр.7:9-17) 6. Служението на църквата - свидетели (Откр.11:3-12) 7. Гонената църква - жена, облечена със слънцето (Откр.12:1-2) 8. Невестата на Агнеца - новият град Йерусалим (Откр.21:2,9-27)  Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: monbon245
Категория: Други
Прочетен: 146673
Постинги: 858
Коментари: 24
Гласове: 141
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031